naglowek2.png
           
grafika
 
[01.06.2017]   [IPH Admin]
[Liczba zdjęć: 13]
28sejmik_gosp_170x70_A.jpg
KSU_wspieramy-przedsiebiorczych_OSTATECZNE.jpg
baner.jpg
Portal - USŁUGI
TORUŃSKI OŚRODEK MEDIACJI GOSPODARCZYCH
[11.08.2015 | JFB Administrator

Przy IPH w Toruniu działa Toruński Ośrodek Mediacji Gospodarczych. Przy pomocy mediatora przedsiębiorcy mogą rozstrzygać spory bez udziału sądu - szybko i tanio.

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie.

Mediacja jest czasem definiowana jako wspierane negocjacje. W trakcie mediacji strony zachowują pełną kontrolę nad opracowywanym porozumieniem, jednak w momentach trudnych, gdy negocjacje mogłyby zostać zerwane, szczególnie istotny okazuje się udział mediatora.

Skuteczność mediacji jako alternatywy dla sądu potwierdzają statystyki. Strony osiągają satysfakcjonujące porozumienie w 70-80% mediacji. Niezależnie od rezultatu, istotną korzyścią przeprowadzonej mediacji jest możliwość swobodnego przedstawienia swojego stanowiska i zrozumienie stanowiska zajmowanego przez drugą stronę podczas rzeczowej rozmowy o problemie. Jeżeli stronom nie uda się wypracować porozumienia w mediacji, pozostaje zawsze otwarta możliwość rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Decyzja o podjęciu mediacji zależy tylko i wyłącznie od zainteresowanych osób. Podstawową zasadą mediacji jest jej dobrowolność. Każda ze stron, jak również mediator, ma możliwość przerwania mediacji jeżeli nie widzi szans na wypracowanie porozumienia lub gdy nie będzie miała chęci na dalszy udział w mediacji.

Aby zgłosić sprawę do Toruńskiego Ośrodka Mediacji Gospodarczych (TOMG) strony muszą złożyć wspólny pisemny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

Osoba do kontaktu: Irena Paczkowska, tel. 669 696 619.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
omay(2).jpg
2.jpg
omay(2).jpg
banerp3.png
opcje zaawansowane...