naglowek2.png
           
grafika
 
[01.06.2017]   [IPH Admin]
[Liczba zdjęć: 13]
28sejmik_gosp_170x70_A.jpg
KSU_wspieramy-przedsiebiorczych_OSTATECZNE.jpg
baner.jpg
Informacje szczegółowe
Wsparcie proinnowacyjne dla MSP
Termin:
: 13-09-2012, 17:00
Kategoria:

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu zaprasza na seminarium, podczas którego przedstawiona zostanie oferta Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w zakresie kompleksowego wsparcia proinnowacyjnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

Termin i miejsce seminarium: 13 września 2012 r., godz. 17:00 - 18:30, Toruński Park Technologiczny, Toruń, ul. Włocławska 167, budynek A, sala nr 257 (I piętro).

Seminarium poprowadzą pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.

Program seminarium:

1. Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy - projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii - dotacje na wsparcie zakupu przez przedsiębiorstwa usług badawczych w jednostkach naukowych

2. Kujawsko-Pomorskie - Region Otwarty na Innowacje - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - dotacje na wsparcie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry w przedsiębiorstwach

3. KPZPiP jako Ośrodek Krajowej Sieci Innowacji (KSI), na podstawie „Porozumienia o współpracy" z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, - świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, w zakresie m.in. audytu technologicznego i transferu technologii.

Udział w seminarium jest bezpłatny.


Zgłoszenia na seminarium należy przesyłać faksem do 7 września 2012 r. pod numer: 56 658 62 99

Kontakt:
Marta Kazimierska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 56 658 62 93

Miejsce:
Toruński Park Technologiczny, Toruń, ul. Włocławska 167, budynek A, sala nr 257 (I piętro).
Adres:
lokalizacja
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
omay(2).jpg
2.jpg
omay(2).jpg
banerp3.png
opcje zaawansowane...