Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR ) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego. Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie informacje w nim zawarte udostępniane są bezpłatnie. CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać...
Informujemy, że  II nabór w  ramach projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego zostanie ogłoszony 15 lipca 2020 roku. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.  O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na działania w ramach...
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie   Stworzenie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) to cel ustawy, która . 28 sierpnia br. weszła w życie. Po raz pierwszy, powstaje system z jasnym przydziałem zadań i odpowiedzialności, który umożliwi sprawne działania na rzecz wykrywania, zapobiegania i minimalizowania skutków ataków naruszających cyberbezpieczeństwo RP. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa...
W dniu 25 maja tego roku weszło w życie nie tylko RODO, ale również nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych. W ustawie tej znalazły się również przepisy zmieniające Kodeks pracy. Uregulowano możliwość stosowania kamer w zakładach pracy. Obecnie stosowanie monitoringu wizyjnego będzie możliwe w przypadku spełnienia szeregu wymogów, w tym w szczególności wprowadzenia tych kwestii do układu zbiorowego pracy czy regulaminu pracy lub...
Unijna POŻYCZKA NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO DLA KOGO?: dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. NA CO? CZYM JEST ZMIANA MODELU BIZNESOWEGO? Umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej w tym m.in.: działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych; działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne...
Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe spotkanie networkingowe! Hotel Mercure 23.10.2017 r. godz. 14:00 Tym razem zaprosiliśmy gościa z Warszawy! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!!!!!!!!!
około
0
uczestników spotkań
ponad
0
podpisanych umów w ramach projektów unijnych
ponad
0
zalegalizowanych dokumentów