Networking IPH - "przyGOTUJ się do wiosny!" 8.03.2019