Fundusz Eksportowy - II konkurs

Fundusz Eksportowy – nabór wniosków na strategie od 19 sierpnia!
Chcesz wejść na nowe rynki zagraniczne? Twoją strategię internacjonalizacji zaprojektuje firma PwC!

Usługi doradcze, dofinansowane w 100% z UE, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję startującego eksportera. Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz pod numerem telefonu 56 658 62 90 oraz pod adresem https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-eksportowy/