5.06 - aktualizacja dot. Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego

Informujemy, że wyczerpane zostało 120% alokacji środków przeznaczonych do wykorzystania w naborze nr 1/FWI/2020. Tym samym nabór wniosków zostaje zakończony.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział. O wszelkich aktualizacjach dotyczących złożonych wniosków będziemy informować na bieżąco drogą mailową lub telefoniczną.

Kolejny nabór jest już planowany, wszelkie informacje z nim związane będą dostępne pod koniec czerwca. Zachęcamy do śledzenia strony projektu. 

Dziękujemy za udział w naborze. Wszystkich przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, bardzo prosimy o śledzenie komunikatów do naboru wniosków. 

Szczegóły znajdują się na stronie TARR: 

https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/