Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego – II nabór wniosków od 17 sierpnia!

Zachęcamy do udziału w II naborze wniosków w ramach projektu „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”. Wnioski będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. do wyczerpania 120% alokacji środków, nie dłużej niż do 28 sierpnia 2020 r.

Projekt realizowany przez TARR S.A. i KPFP Sp. z o.o. kierowany jest do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami trwającej pandemii. Poprzez realizację „Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego” chcemy przyczynić się do niwelowania skutków pandemii i zbliżającego się kryzysu gospodarczego, umożliwiając przy tym dalszy długotrwały rozwój przedsiębiorstw.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uzyskane w efekcie tego naboru środki będzie można przeznaczyć na działania w ramach dwóch schematów:

  • Schemat 2: Inwestycje dla przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID – 19,
  • Schemat 3: Wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze. Schemat przeznaczony wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw.

Zachęcamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze wniosków, a także ze szczegółowymi informacjami, wzorami dokumentów oraz kryteriami wyboru projektów, dostępnymi w Regulaminie naboru. Regulamin, wraz z pełną dokumentacją znajdziecie na stronie projektu.

Biuro projektu prowadzi Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167 (budynek A), 87-100 Toruń,
tel. 56 699 54 97 i 56 699 54 92; e-mail: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl

Informacji dotyczących naboru udziela również:
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu oraz „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
Kontakt:
tel: (52) 510 88 70,
e-mail: grantycovid19attarr [dot] org [dot] pl