Nowy numer magazynu "ZUS dla biznesu" 4 (45) 2020

Skrót najnowszych informacji z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej:

  • Od 24 czerwca 2020 r. wyłącznie przez PUE można składać wnioski z Tarczy Antykryzysowej dotyczące:

                        - zwolnienia z opłacania składek (RDZ),

                        - świadczenia postojowego i kontynuacji jego wypłaty (RSP-D, RSP-C, RSP-DK i RSP-CK),

                        - odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę (RDO),

                        - udzielenia ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek;

  • Tarcza Antykryzysowa 4.0 przyznała prawo do świadczenia postojowego przedsiębiorcom, którzy jednocześnie pracują, np. na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia. Muszą jednak podlegać z działalności gospodarczej ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;

 

  • Wniosek o świadczenie postojowe można złożyć bez pośrednictwa zleceniodawcy. Jeśli zleceniodawca odmówi, zleceniobiorca będzie mógł sam złożyć wniosek w ZUS;

 

  • Osoba, która z powodu COVID-19 straciła pracę po 15 marca 2020 r., może otrzymać dodatek solidarnościowy. Dodatek ten przysługuje od 1 czerwca przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł;

 

Magazyn nr 4 (45) 2020  znajduje się w załączniku.