Młodzi - kierunek praca

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla osób bezrobotnych do 25 roku życia.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia.

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. – 31.05.2015 r.