FABRYKA MŁODYCH KADR

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże zawodowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu

Okres realizacji projektu: 1.10.2013 r. – 28.02.2015 r.