50+ aktywni i skuteczni na rynku pracy

Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz staże dla osób bezrobotnych po 50 roku życia.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia

Okres realizacji projektu: 1.04.2013 r. – 30.04.2014 r.