VOUCHER BADAWCZY

Wsparcie w postaci dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych wprowadzających w firmie innowacje.

Projekt realizowany w partnerstwie - Lider projektu: "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców

Okres realizacji: 01.10.2013 r. – 30.09.2015 r.