Trwające

Pożyczka na zmianę modelu biznesowego

Unijna POŻYCZKA NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Unijne Pożyczki na Zmianę Modelu Biznesowego realizowane są wraz z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego i toruńską Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu.

NOWA OFERTA IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU

NOWA OFERTA IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MSP poprzez instytucje otoczenia biznesu

Cele projektu

FUNDUSZ EKSPORTOWY

FUNDUSZ EKSPORTOWY

GRANTY dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Biznes na obcasach

logo UE

Jesteś kobietą? Masz więcej niż 29 lat? Jesteś bezrobotna lub bierna zawodowo? Masz pomysł i chcesz założyć swój biznes? Mieszkasz lub uczysz się w kujawsko – pomorskiem? Chcesz prowadzić biznes w kujawsko – pomorskiem?

Zapraszamy do nas do udziału w projekcie „Biznes na obcasach”

O projekcie:

Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy

loga UE

AKTUALNE INFORMACJE - LINK

Tytuł projektu: „Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy”

REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników

loga UE czarnobiałe

„REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników”

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 24 961 977,24 zł

SME Internationalisation Exchange (SIE)

Interesariusz IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TORUNIU jest członkiem kujawsko-pomorskiej grupy, która powstała na potrzeby międzynarodowego projektu SME Internationalisation Exchange (SIE). Projekt ma na celu ocenę skuteczności i udoskonalenie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

IMPULS 50+

PROJEKT IMPULS 50+ to zindywidualizowane podejście do bezrobotnych 50+ realizowane poprzez: kompleksową diagnozę jego potencjału, dobranie standardowych i niestandardowych form wsparcia do jego potrzeb i oczekiwań przy równoczesnym uwzględnieniu stanu rynku pracy, monitorowanie postępów bezrobotnych na rynku pracy, motywowanie bezrobotnych do podejścia i utrzymania zatrudnienia.