Zarząd Izby

Prezydium zarządu

Ewa Korecka
FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Kamil Dobies
Doradca Restrukturyzacyjny Kamil Dobies
Wiceprezes Zarządu

Członkowie zarządu

Komisja rewizyjna