6 maja rozpocznie się nabór na „Szybką Ścieżkę – Koronawirusy.”

Na początku kwietnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach działań mających przyczynić się spowolnieniu panującej pandemii, ogłosiło konkurs „Szybka Ścieżka. Koronawirusy”. Nabór rozpoczyna się już 6 maja. Konkurs kierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. 

Na konkurs NCBIR przeznacza 200 mln PLN. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W tym konkursie planowane jest dofinansowanie projektów, których miejsca realizacji znajdują się zarówno w regionach lepiej, jak i słabiej rozwiniętych. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo. Wnioski można składać od 6 maja do 31 grudnia br. 

Konkurs jest podzielony na trzy rundy:

  • I runda od 6 maja do 5 czerwca 2020 r.,
  • II runda od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r.,
  • III runda od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12.00.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami, które dopuszczają szeroki zakres poprawy projektu w trakcie oceny. W tym konkursie spotkanie członków panelu z wnioskodawcą podczas oceny odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Konkurs został ogłaszony w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/