Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego - usługi informacyjne

Informujemy ,iż od dnia 01.06.2020 na zlecenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego konsorcjum instytucji otoczenia biznesu  („Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców oraz Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu) realizuje bezpłatnie usługi informacyjne dla MŚP zainteresowanych wnioskowaniem do  Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl