KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego (nr. 19/06/2020)

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach ogłoszonego w dniu dzisiejszym naboru 19/06/2020. Ogłoszenie o naborze jest dostępne na stronie: https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/aktualnosc-75-ogloszenie_o_naborze_wnioskow_nr_19_06.html

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w tych trudnych gospodarczo czasach,  wprowadzono istotne zmiany w stosunku do poprzednich naborów.

Przede wszystkim zdjęto ograniczenie w stosunku do  grupy docelowej. Wsparcie kierowane jest nadal do przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, ale może ono zostać udzielone na usługi rozwojowe pracowników/przedsiębiorców  bez względu na ich  wykształcenie czy wiek. 

Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa posiadające:

- status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,

- siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

- diagnozę potrzeb rozwojowych.

Przedłożenie oryginału podpisanego wniosku w wersji papierowej wymagane będzie dopiero na etapie sporządzania umowy wsparcia. Na etapie aplikacji przedsiębiorca winien przesłać na wskazany w Regulaminie adres mailowy skan powyższego dokumentu. Moment wpływu powyższego skanu traktowany będzie jako moment złożenia wniosku o wsparcie.

Przyjmowanie rozpocznie się 15 czerwca br. Jednak już dziś zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową. W przypadku konieczności uzyskania informacji bądź sporządzenia Diagnozy potrzeb rozwojowych zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego z konsultantami – Partnerami projektu. 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń

tel. 56 658 62 90, e-mail: biuroatiph [dot] torun [dot] pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

tel. 52 322 90 60, e-mail: uslugirozwojoweatpte [dot] bydgoszcz [dot] pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Bechiego 2, 87-800 Włocławek

tel. 54 231 55 79, 737 722 103, e-mail: uslugirozwojoweatkpfp [dot] org [dot] pl

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo 1

tel. 52 386 72 34, 386 72 33, 386 72 20, e-mail: uslugirozwojoweatkpodr [dot] pl

Dofinansowanie jest możliwe na usługi rozwojowe zarejestrowane w  Bazie Usług Rozwojowych dostępnej pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, której to Administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. W związku z panującą pandemią PARP rekomenduje na chwilę obecną zdalną formę świadczenia usługi tych szkoleń, które z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą odbywać się stacjonarnie. Zaleca się śledzenie na bieżąco komunikatów na przedmiotowej stronie.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja:

https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/aktualnosc-75-ogloszenie_o_naborze_wnioskow_nr_19_06.html

https://uslugirozwojowe.tarr.org.pl/aktualnosc-76-komunikat_w_sprawie_naboru_wnioskow_19.html