Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy oferta wsparcia dla przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
oferta wsparcia dla przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19

 

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA – OFERTA SPECJALNA

dla firm, których płynność finansowa jest zagrożona w związku z pandemią COVID-19
termin rozpoczęcia udzielania pożyczek: 2. tydzień maja 2020 r.

DLA KOGO?

MŚP

KWOTA

do 500 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,
do 1 mln zł dla średnich przedsiębiorstw

CEL

wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, np. wynagrodzenia, opłaty, zatowarowanie i inne niezbędne do utrzymania działalności

OKRES SPŁATY

do 6 lat

OPROCENTOWANIE

2,09% w 1-szym roku pożyczki
2,34% w 2-gim i 3-cim roku pożyczki
2,84% w 4-tym, 5-tym i 6-tym roku pożyczki

KARENCJA W SPŁACIE RAT KAPITAŁOWO/ODSETKOWYCH

do 6 miesięcy (możliwy brak jakichkolwiek spłat przez 6 m-cy)

„WAKACJE KREDYTOWE”

możliwość skorzystania z dwumiesięcznych „wakacji kredytowych” bez spłat kapitału i odsetek dwukrotnie: raz w pierwszym roku, i raz w drugim roku okresu spłaty pożyczki

Menadżer: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju

 

 

POŻYCZKA OBROTOWA – dostosowana do sytuacji pandemii COVID-19
uproszczone procedury, wydłużona karencja i okres spłaty dla firm poszkodowanych przez Covid-19

DLA KOGO?

MŚP

KWOTA

do 150 tys. zł

CEL

zakup surowców i towarów handlowych,

stałe i bieżące wydatki firmy

OPROCENTOWANIE

2,44%–2,84%

OKRES SPŁATY

wydłużony do 5 lat

KARENCJA W SPŁACIE RAT KAPITAŁOWYCH

wydłużona do 6 miesięcy (możliwa również karencja w spłacie odsetek)

UPROSZCZONE PROCEDURY
brak konieczności sporządzania prognoz finansowych, brak konieczności przedstawiania zaświadczeń z US i ZUS

 

 

PRZEDSIĘBIORCY MOGĄ TAKŻE SKORZYSTAĆ Z ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STAŁEJ OFERCIE KPFP POŻYCZEK INWESTYCYJNO-OBROTOWYCH, z których można finansować m.in inwestycje służące dostosowaniu firmy do sytuacji gospodarczej podczas epidemii (np. zakup maszyn do produkcji artykułów sanitarnych, stworzenie aplikacji i sklepu internetowego pozwalających na zdalne wykonywanie usług czy nabycie samochodu służącego do dostaw produktów do domu klienta)

 

 

POŻYCZKI INWESTYCYJNO-OBROTOWE:

MIKROPOŻYCZKA

DLA KOGO?

dla mikroprzedsiębiorstw działających krócej niż 5 lat

KWOTA

do 100 tys. zł

CEL

inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwie

OPROCENTOWANIE

0,92-2,84%

OKRES SPŁATY

do 6,5 lat

KARENCJA W SPŁACIE RAT KAPITAŁOWYCH

do 6 miesięcy

PREFERENCJE

niższe oprocentowanie, wydłużenie okresu spłaty i wydłużenie karencji dla firm młodszych niż 3 lata i inwestycji w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa

Menadżer: Bank Gospodarstwa Krajowego

 

POŻYCZKA INWESTYCYJNA

DLA KOGO?

MŚP

KWOTA

do 1 mln zł

(w szczególnych przypadkach do 5 mln)

CEL

inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwie

OPROCENTOWANIE

0,5%–2,34%

OKRES SPŁATY

do 7 lat

(możliwość wydłużenia do 10 lat)

KARENCJA W SPŁACIE RAT KAPITAŁOWYCH

do 6 rat kapitałowych

PREFERENCJE

niższe oprocentowanie dla inwestycji: w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa, w ekoinnowacje, wprowadzających nowy produkt dla firmy lub na rynek, przyczyniających się do powstania nowych miejsc pracy

PREMIA

obniżenie oprocentowania o 50% w przypadku terminowych spłat rat pożyczki (przyznawana po połowie okresu spłaty)

Menadżer: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju

 

Pełna oferta wraz z dokumentami pożyczkowymi (wniosek, załączniki, regulamin) dostępna jest na stronie internetowej Funduszu: www.kpfp.org.pl

 

 

W PRZYGOTOWANIU:

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO - granty do 30 tys. zł na zmiany w firmie dostosowujące do aktualnej sytuacji gospodarczej, oraz wspierające firmy, których działanie jest istotne dla przeciwdziałania i ograniczania pandemii. Możliwość zwiększenia kwoty grantu do 60 tys. w przypadku inwestycji tworzących nowe trwałe miejsce pracy. Pierwszy nabór: w I półroczu 2020 r. Projekt realizowany przez TARR S.A. i KPFP Sp. z o.o. Aktualne informacje będą się ukazywały na bieżąco na stronach www.tarr.org.pl i www.kpfp.org.pl.