Historia

1989

Powstanie Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu

1992
  1. Powstanie Centrum Wspierania Biznesu przy IPH
  2. Powstanie Stałego Sądu Polubownego przy IPH
1994

Pomysłodawca i współorganizator konkursu „Ekspansja”

1995
  1. Powstanie biura Polskiej Izby Handlu Zagranicznego
  2. Powołanie Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego
2002

Porozumienie o współpracy z Izbami regionalnymi województwa

2003

Powołanie Centrum Szkoleniowo-Doradczego Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu

2004

Uzyskanie przez IPH w Toruniu Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001

2005
  1. Powstanie Regionalnego Centrum Eksportu przy IPH
  2. Wpisanie IPH do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
2009

Otrzymanie od Prezydenta Miasta Torunia Medalu „Thorunium”

2012

Współzałożyciel Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2017
  1. I edycja konferencji biznesowej „Firma Przyszłości”
  2. Stworzenie największej w regionie „Grupy Zakupowej IPH”
  3. Zmiana logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu
06 VI 2018

II edycja Konferencji Biznesowej Firma Przyszłości