Legalizacja dokumentów

Informujemy, że obowiązuje nowy wniosek (do pobrania poniżej) 

 

o wydanie świadectwa pochodzenia i zalegalizowanie dokumentów.

 

Z dotychczasowej wersji można korzystać tylko do końca listopada 2019 roku. 

 

W związku z dużą liczbą spływających wniosków, dla Państwa komfortu i celem uniknięcia kolejek

 

bardzo prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiego zapotrzebowania z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 

 

Osoba do kontaktu to Marta Wiśniewska tel: 885 230 841 e-mail: wisniewskaatiph [dot] torun [dot] pl

 

 

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH

Dokumenty, które legalizujemy:

 - świadectwa niepreferencyjne pochodzenia towarów - 

- faktury handlowe - 

- specyfikacje - 

- listy przewozowe -

- konosamenty -

- świadectwa analizy, radiacji, weterynaryjne -  

- umowy agencyjne -

- poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie -

- tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych-  

Przedsiębiorca występujący do IPH w Toruniu o wydanie świadectwa pochodzenia/legalizację dokumentów po raz pierwszy, do wniosku załącza niżej wymienione dokumenty zawierające aktualne dane

Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.

Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

 

 

 

ŚWIADECTWA POCHODZENIA

ŚWIADECTWA POCHODZENIA

Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera.

ŚWIADECTWA POCHODZENIA KROK PO KROKU

Krok 1

UWIERZYTELNIENIE EKSPORTERA

Krok 2

WNIOSKOWANIE

Krok 3

WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA POCHODZENIA

 

UWAGA:

Legalizacja dokumentów oraz świadectwa pochodzenia wystawiamy w godzinach 8.00 - 15.00.

 

Kontakt:
56 658 62 90
biuroatiph [dot] torun [dot] pl

 

 UWAGA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) do pobrania - tutaj - KLAUZULA INFORMACYJNA (dotyczy świadectw pochodzenia)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) do pobrania - tutaj - KLAUZULA INFORMACYJNA (dotyczy legalizacji dokumentów)