Projekty UE

Unijna POŻYCZKA NA ZMIANĘ MODELU BIZNESOWEGO dla mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Unijne Pożyczki na Zmianę Modelu Biznesowego realizowane są wraz z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego i toruńską Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu. Wysokość pożyczki: od 100 tys. zł do 1 mln zł Okres spłaty – do 7 lat Oprocentowanie stałe –...
NOWA OFERTA IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W TORUNIU Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 1.4.2 – Wsparcie MSP poprzez instytucje otoczenia biznesu Cele projektu Celem projektu jest wprowadzenie specjalistycznych usług do oferty Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu i wyznaczenie standardów realizacji usług doradczych. Koncepcja ta opiera się na poszerzeniu...
FUNDUSZ EKSPORTOWY GRANTY dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego   Zapraszamy do udziału w projekcie „FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.   Dla kogo? Przedsiębiorcy z woj....
Jesteś kobietą? Masz więcej niż 29 lat? Jesteś bezrobotna lub bierna zawodowo? Masz pomysł i chcesz założyć swój biznes? Mieszkasz lub uczysz się w kujawsko – pomorskiem? Chcesz prowadzić biznes w kujawsko – pomorskiem? Zapraszamy do nas do udziału w projekcie „Biznes na obcasach” O projekcie: „Biznes na obcasach” Celem projektu jest: Wzrost zdolności do samozatrudnienia 60 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 lat z terenu...
AKTUALNE INFORMACJE - LINK Tytuł projektu: „Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy” Cel projektu:  Celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wsparcie zakupu usług badawczych od jednostek naukowych. Pomoc udzielana w formie grantów ma zapoczątkować proces transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw....
„REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r. Alokacja na konkurs: 24 961 977,24 zł Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: mikroprzedsiębiorstwa - 10 000, 00 zł małe przedsiębiorstwa - 20 000, 00 zł średnie przedsiębiorstwa - 30 000, 00 zł Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1...
Projekt był realizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu wspólnie z 12 innymi instytucjami otoczenia biznesu. W ramach projektu świadczono bezpłatne usługi, które nadal są świadczone w ramach działalności IPH w Toruniu: Audyt energetycznyAudyt energetyczny - usługa umożliwiająca małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz innym podmiotom gospodarczym przeprowadzenie audytu energetycznego, którego głównym celem było zalecenie rozwiązań...
Interesariusz IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TORUNIU jest członkiem kujawsko-pomorskiej grupy, która powstała na potrzeby międzynarodowego projektu SME Internationalisation Exchange (SIE). Projekt ma na celu ocenę skuteczności i udoskonalenie wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu będzie włączona w identyfikację przykładów najlepszych praktyk wsparcia...
PROJEKT IMPULS 50+ to zindywidualizowane podejście do bezrobotnych 50+ realizowane poprzez: kompleksową diagnozę jego potencjału, dobranie standardowych i niestandardowych form wsparcia do jego potrzeb i oczekiwań przy równoczesnym uwzględnieniu stanu rynku pracy, monitorowanie postępów bezrobotnych na rynku pracy, motywowanie bezrobotnych do podejścia i utrzymania zatrudnienia. Rozwiązanie zakłada również szeroką współpracę z instytucjami...
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu brała udział w projekcie "Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim", realizowanym razem z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Celem było wspieranie współpracy w zakresie innowacji w regionie. Projekt był skierowany do przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, pragnących się rozwijać i szukających sposobów na podniesienie swojej...

Strony