ŚWIADOMA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wsparcie uczniów szkół zawodowych i technicznych w zakresie radzenia sobie na rynku pracy – warsztaty z przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, staże zawodowe. Wsparcie dotyczyło także nauczycieli wykładających przedmiot przedsiębiorczość.

Projekt realizowany w partnerstwie z „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Poznań, Powiatem Toruńskim, Miastem Bydgoszcz, Powiatem Poznańskim.

Okres realizacji projektu: 01.06.2011 r. – 30.11.2012 r.