Innowacyjne MMŚP – współpraca sfery nauki i biznesu

Wzmocnienie współpracy sfery nauki i biznesu w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez doradztwo dla 10 MMŚP usługowych z kujawsko-pomorskiego w zakresie wdrożenia rozwiązań innowacyjnych: organizacyjnych i marketingowych

Projekt realizowany był w partnerstwie z UMK w Toruniu.

Okres realizacji: 1.09.2013 r. – 28.02.2015 r.