REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników

loga UE czarnobiałe

„REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników”

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 24 961 977,24 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 10 000, 00 zł
 • małe przedsiębiorstwa - 20 000, 00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa - 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków na podstawie wcześniej wydanej promesy.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa - 70%
 • małe przedsiębiorstwa - 60%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10%

 •     pracownicy powyżej 50 roku życia;
 •     pracownicy o niskich kwalifikacjach;
 •     przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 •     usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);

jednakże nie więcej niż 80%.

Preferencje w dostępie do środków:

 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
 • sektory/branże szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej;
 • przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie skorzystali ze wsparcia w ramach projektu.

Operator:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu)
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 56 699 54 89,
e-mail: uslugirozwojoweattarr [dot] org [dot] pl
strona internetowa: www.tarr.org.pl

Partnerzy Projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
tel. 52 322 90 62,
e-mail: uslugirozwojoweatpte [dot] bydgoszcz [dot] pl
strona internetowa: www.pte.bydgoszcz.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 38; 87-100 Toruń
tel. 56 475 62 90,
e-mail: uslugirozwojoweatkpfp [dot] org [dot] pl
strona internetowa: www.kpfp.org.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń
tel. 56 658 62 90,
e-mail: biuroatiph [dot] torun [dot] pl
strona internetowa: www.iph.torun.pl

Kujawsko-Pomorskie Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo 1
tel. 52 386 72 34,
e-mail: uslugirozwojoweatkpodr [dot] pl
strona internetowa: www.kpodr.pl