Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klaster Obsługi Inwestycji – Hanza

Wsparcie działalności klastra branży budowlanej – akcja promocyjna, udział w targach zagranicznych i krajowych, stworzenie platformy www.hanzainwestycje.pl.

Okres realizacji projektu 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.