Bezpłatne warsztaty "Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania"

Bezpłatne warsztaty "Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania"
6 lut 2017 15:15

W imieniu Konfedereacji Lewiatan, zapraszamy na warsztaty:

Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw-szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

Toruń, 21 lutego 2017 r. / Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45

Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy:

  • Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie.
  • Mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.

W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. o:

  • innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich;
  • możliwościach Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw;
  • planowaniu i realizacji wybranych typów projektów;
  • aktualnych konkursach - wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.

Po warsztacie przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.

Warsztat poprowadzą Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.

PROGRAM SPOTKANIA